Cari Blog Ini

Kamis, 19 Juli 2012

Doa harian Puasa Ramadhan


DO’A HARIAN PUASA RAMADHAN

HARI KE-1
Ya Allah, Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar-beanr berpuasa. Dan ibadah malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah malam. Da jagalah aku dari tidurnya orang-orang yang yang lali. Hapuskanlah dosaku… Wahai Tuhan sekalian alam. Ampunilah aku, Wahai Pengampun para pembuat dosa.
HARI KE-2
Ya Allah, dekatkanlah aku kepada keridhoanMU dan jauhkanlah aku dari kemurkaan setta alasanMU. Berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayatMU dengan rahmatMU, Wahai Maha Pengasih dari semua Pengasih.
HARI KE-3
Ya Allah, berikanlah aku rizki akal dan kewaspadaan dan jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah bagian untukku dari segala kebaikan yang KAU tuunkan, demi kemurahan-MU, Wahai Dzat Yang Maha Dermawan
HARI KE-4
Ya Allah, Berikanlah kekuatan kepadaku, untuk menegakkan perintah-perintahMU, dan berilah aku manisnya berdzikir mengngatMU. Berilah aku kekuatan untuk menunaikan syukur kepadaMU,dengan kemuliaanMU. Dan jagalah aku dengan penjagaanMU dan perlindunganMU, Wahai Dzat Yang Maha Melihat.
HARI K E-5
Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang yang memohon ampunan, dan jadikanlah aku sebagai hambaMU yang shole dan setia serta jadikanlah aku di antaraAuliya’MU yang dekat di sisiMU, dengan kelembutanMU, Wahai Dzat ang Maha Pengasih di antara semua Pengasih.
HARI KE-6
Ya Allah, janganlah Engkau hinakan aku karena perbuatan maksiat terhadapMU, dan janganlah Engkau pukul aku dengan cambuk balasanMU. jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaanMU, dengan anugerah dan bantuanMU, Wahai puncak keinginan orang-orang yang berkeinginan.
HARI KE-7
Ya Allah, bantulah aku untuk melaksanakan puasanya, dan ibadah malamnya. Jauhkanlah aku dari kelalaian dan dosa-dosanya. Dan berikanlah ak dzikir berupa dzikir mengingatMU secara berkesinambungan, dengan taufiqMU, Wahai Pemberi Petunjuk orang-orang yang sesat.
HARI KE-8
Ya Allah, berilah aku aku rizki berupa kasih sayang terhadap anak-anak yatim dan pemberian makan, serta penyebaaran salam, dan pergaulan dengan orang-orang mulia, dengan kemuliaanMU, Wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap.
HARI KE-9
Ya Allah, sediakanlah untukku sebagian dari rahmatMU yangluas, dan berikanlah aku petunjuk kepada ajaran-ajaranMUyang terang dan bimbinglah aku menuju kepada kerelaanMU yang penu dengan kecintaanMU, Wahai harapan orang-orang yang rindu.
HARI KE-10
Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang yang bertawakal kepadaMU, dan jadikanlah aku di antaraoran-orang yang menang di sisiMU, dan jadikanlah aku di antara orang-orang dekat kepadamU dengan ihsanmU, Wahai tujuan orang-orang yang memohon.
HARI KE-11
Ya Allah,tanamkanlah dalam diriku kecintaan kepada perbuatan baik dan tanamkanlah dalam diriku kebencia tehadap kemaksiatan dan kefasikan. Jauhkanlah dariku kemurkaanMU dan ap neraka dengan pertoonganMU, Wahai Penolong orang-orang yang meminta pertolongan.
HARI KE-12
Ya Allah,hiasilah diriku dengan penutup dan kesucian. Tutupilah diriku dengan pakaian qana’ah dan kerelaan. Tempatkanlah aku di atas jalankeadilan dan sikap tulus. Amankanlah diriku dari setiap yang aku takuti dngan penjagaanMU, Wahai Penjaga orang-orang yang takut.
HARI KE-13
Ya Allah, sucikanlah diriku dari kekotoran dan kejelekan. Beriklah kesabaran padak untuk menerima segala ketentuan. Dan berilah kemampuan kepadaku untuk bertaqwa, dan bergaul dengan orang-orang yang baik dengan bantuanMU, Wahai Dambaan orang-orang miskin.
HARI KE-14
Ya Allah, janganlah Engkau hukum aku, karena kekeliruan yang kulakukan. Dan ampunilah aku dari kesalahan-kesalahan dan kebocoran. Janganlah Enkau jadikan dirik sebagai sasaran bla’ dan malapetaka dengan kemuliaanMU, Wahai Kemuliaan kaum Muslimin.
HARI KE-15
Ya Allah, berilah aku rizki berupa ketaatan orang-orang yang khusyu’. Dan lapangkanlah dadakudengan taubatnya orang-orang yang menyesal, dengan keamanaanMU, wahai Keamanan untuk orang-orang yang takut.
HARI KE-16
Ya Allah, berilah aku kemampuan untuk hidup sebagaimana kehidupan orang-orang yang baik. Dan jauhkanlah aku dari kehidupan bersama orang-orang yang jahat. Dan naungilah aku dengan rahmatMU hingga sampai kepada alam alhirat. Demi ketuhanMU Wahai Tuhan seru sekalian alam.
HARI KE-17
Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada amal kebajikan dan penuhilah hajat serta cita-citaku. Wahai Yang Maha Mengetahui keperluan, tanpa pengungkapan permohonan. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ada di dalam hati seluruh isi alam. Sholawar atas Muhammad dan keluarganya yang suci.
HARI KE-18
Ya Allah, sadarkanlah aku akan berkah-berkah yang terdapat di sat saharnya. Dan sinarilah hatiku dengan terang cahayanya dan bimbinglah aku dan seluruh anggota tubuhku untuk dapat mengikuti ajaran-ajarannya Demi cahayMU ahai Penerang hati para arifin.
HARI KE-19
Ya Alah, penuhilah bagianku dengan bekah-berkahna, dan mudahkanlah jalanku menuju kebaikan-kebaikannya. Janganlah Kau jauhkan aku dari keterimaan kebaikan-kebaikannya, Wahai Pemberi Petunjuk kepada kebenaran yang terang.
HARI KE-20
Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu surga dan tutupkanlah baiku pintu-pintu neraka, dan berkahilah kemampuan padaku untuk membaca Al Qur’an Wahai Penurun ketenangan di dalam hati orang-orang Mu’min.
HARI KE-21
Ya Allah, berilah aku petunjuk menuju kepada keridhoanMU. Dan janganlah Engkau beri jalan kepada setan untuk menguasaiku. Jadikanlah surga bagiku sebagai tempat tinggal dan peris tirahatan.Wahai Pemenuh keperluan orang-orang yang meminta.
HARI KE-22
Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu karunaMU, turunkan untuku berka-berkahmu. Berilah kmampuan untukku kepada penyebab-penyebab keridhoanM, dan tempatkanlah aku di dalam surgaMU yang luas, Wahai Penjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan.
HARI KE-23
Ya Allah, sucikanlah ak dari dosa-dosa, dan bersihkanlah dirik dar segala aib. Tanamkanlah di dalam hatiku, Wahai Penghapus kesalahan orang-orang yg berdosa.
HARI KE-24
Ya Allah, aku memohon kepadaMU hal-hal yng mendatangkan keridhoanMU, dan aku berlindung denganMU dan hal-hal yang mendatangkan kemarahanMU, dan aku memohon kepadaMU kemampuan untuk mentaatiMU serta mengindari kemaksiatan terhadapM, Wahai Pemberi para peminta.
HARI KE-25
Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mencintai AuliyaMU dan memusuhi musuh-musuhMU. Jadikanlah aku pengikut sunnah-sunah penutup Nabi-MU, Wahai Penjaga hati para Nabi.
HARI KE-26
Ya Allah, jadikanlah usahkusebagai usaha yang disyukuri, dan dosa-dosaku diampuni, amal perbuatanku diterima, dan seluruh aibku ditutupi, Wahai Maha Pendengar dan semua yang mendengar.
HARI KE-27
Ya Allah, rizki Lailatul Qadr, dan ubahlah perkara-perkaraku yang sulit menjadi mudah. Terimalah permintaan maafku, dan hapuskanlah dosa dan kesalahanku, Wahai Yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang sholeh.
HARI KE-28
Ya Allah penuhkanlah hidupku dengan amalan-amalan sunnah, dan muliakanlah aku dengan terkabulny semua permintaan. Dekatkanlah perantaraanku kepadaMU di antara semua perantara, Wahai Yang tidak tersibukkan oleh permintaan orang-orang yang meminta.
HARI KE-29
Ya Allah, liputilah aku dengan rahmat dan berikanlah kepadaku taufiq dan penjagaan.Sucikanlah hatiku dan noda-noda fitnah wahai pengasih terhadap hamba-hambaNYA yang Mu’min.
HARI KE-30
Ya Allah, jadikanlah puasaku disertai dengan syukur dan penerima di atas jalan keridhoanmU dan keridhoan Rasul. Cabang-cabangnya kokoh dan kuat berkat pokok-pokoknya., Demi kebaian Muhammad dan kelarganya yang suci, dan segala puji bagi Alah Tuhan sekalian alam

DZIKIR DI BULAN RAMADHAN
Baginda Nabi berpesan kepada umatnya :”Perbanyaklah pada bulan ini melakukam 4 (empat) hal. Yang dua sangat disukai Allah SWT dan yang dua lagi sangat Anda butuhkan.” (HR. Ibnu Huzaimah, Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hibban)
Dua hal yang disukai ALlah yaitu Bersaksi akan keesaan Allah dan beristiqfar. Asyhadu ‘allaaha illallaah dan Astaqfirullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku memohon ampun kepada Allah.
Dua hal yang sangat kita butuhkan yaitu :Memohon ridho dan surga Allah serta berlindung dari murka Allah dan siksa api neraka. Nas’aluka ridhooka wal jannata. Wa ba’uudzu bika min sakhotika wan naar. Kami memohon keridhoanMU dan masuk surga. Dan kami berlindung kepada MU dari kemurkaan MU dan dari api neraka.
Do’a lain yang harus kita perbanyak pada bulan Ramadhan yaitu :
ALLAHUMMA INNAKA ‘AFUWWUN KARIIM,TUHIBUL ‘AFWA, FA’FU’ANNAA (Ya Allah , sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha Pemaaf dan maha Pemurah. Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah (kesalahan) kami).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar